latimeria_yba: (Ryba_Lednice100_100)
[personal profile] latimeria_yba
В моём исполнении оказался чуть нежнее и вкуснее, чем мой обычный "тяп-ляп-творог-яйцо-сахар-манка". Но не аж настолько, чтоб морочаться с растиранием желтков, взбиванием белков  и напиханием дополнительного калорийного масла и сахара.

Przygotowanie:


  1. Zmielić ser w maszynce do mielenia lub w robocie kuchennym (mama mówi, że mozna tez rozgnieść porządnie ręką).

  2. W osobnym większym naczyniu żółtka jajek utrzeć z cukrem i cukrem wanilinowym - białka odłożyć na bok - będą potrzebne później

  3. Do utartej masy dodajemy teraz zmielony biały ser i roztopione masło, miksujemy. Dodajemy następnie mąkę ziemniaczaną i znów miksujemy.

  4. W osobnym naczyniu ubijamy białka z jajek (ze szczyptą soli) na sztywno. Pianę mieszamy delikatnie dużą łyżką z masą serową. Całość wykładamy do foremki wyłożonej papirem do pieczenia (jeśli boki blaszki nie są wyścielone papierem, wówczas trzeba posmarować je margaryną i opruszyć mąką.

  5. Sernik wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 50 minut (lub ciut dłużej). Wierzch sernika musi się zarumienić.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

August 2017

S M T W T F S
   12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 11:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios